Chuông cửa màn hình AIPHONE


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1A

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MD)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong ph..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1EA

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MED)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong p..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1EF

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MED)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong p..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1EV

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MED)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong p..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1F

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MD)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong ph..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JK-1V

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JK-1MD)Khả năng kết nối 1 camera gọi cửa và 1 màn hình phụ trong ph..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JOS-1A -20%

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JOS-1A

TÍNH NĂNG NỔI BẬTHệ thống chuông cửa có hình của hãng AIPHONE là một trong những thương hiệu uy tín ..

8.329.100₫ 6.690.000₫

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JOS-1F

TÍNH NĂNG NỔI BẬTHệ thống chuông cửa có hình của hãng AIPHONE là một trong những thương hiệu uy tín ..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JOS-1V -12%

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JOS-1V

TÍNH NĂNG NỔI BẬTHệ thống chuông cửa có hình của hãng AIPHONE là một trong những thương hiệu uy tín ..

10.484.000₫ 9.180.000₫

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JP-4A

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Màn hình chính (JP-4MED)Có khả năng kết nối 4 camera gọi cửa và 7 màn hình ph..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JP-4F

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JP-4MED)Có khả năng kết nối 4 camera gọi cửa và 7 màn hình phụ tron..

CALL-0873066660

BỘ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH JP-4V

TÍNH NĂNG NỔI BẬTMàn hình chính (JP-4MED)Có khả năng kết nối 4 camera gọi cửa và 7 màn hình phụ tron..

CALL-0873066660

MÀN HÌNH PHỤ JO-1FD -21%

MÀN HÌNH PHỤ JO-1FD

TÍNH NĂNG NỔI BẬTKết nối với màn hình chính, để trong các phòng. Có thể mở rộng thêm 1 phòngMàn hình..

6.580.000₫ 5.199.000₫

MÀN HÌNH PHỤ MỞ RỘNG JK-1HD -20%

MÀN HÌNH PHỤ MỞ RỘNG JK-1HD

AIPHONE JK-1HD hỗ trợ giao tiếp giữa các màn hình và Chuông gọi cửa mà không cần dùng tai nghe, có c..

7.948.000₫ 6.339.000₫

MÀN HÌNH PHỤ MỞ RỘNG JP-4HD

TÍNH NĂNG NỔI BẬTCó khả năng kết nối 4 camera gọi cửa và 7 màn hình phụ trong phòngKết nối với màn h..

CALL-0873066660