Quy định và hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank (VCB) CN HCM - Chủ tài khoản: Hoàng Kim Yến - STK: 007 1003282 941

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
 • Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).
 • Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng mà khách đã đặt.
 • Bước 3: Ban quản lý bán hàng của Rambo kiểm tra và chuyển hàng.
 • Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.

2. Thanh toán tại điểm giao dịch (Khách hàng nhận hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ Rambo)

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
 • Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).
 • Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.
 • Bước 4: Khách hàng đến chi nhánh của công ty, nơi khách hàng yêu cầu.
 • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tại quầy thu ngân.

3. Thanh toán tại nhà (Khách hàng nhận hàng tại địa điểm yêu cầu, nhân viên Công ty TNHH Công Nghệ Rambo đi giao hàng theo địa điểm khách hàng yêu cầu và thu tiền)

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
 • Bước 2: Khách hàng và Ban quản lý bán hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).
 • Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng.
 • Bước 3: Ban quản lý cử nhân viên đi giao hàng cho khách.
 • Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của Công Ty TNHH Công Nghệ Rambo.